Co warto wiedzieć o rozwoju mowy dzieci?

wpis w: Logopedia | 0

TRZYLATEK

 • Rozumie to, co do niego mówimy i spełnia proste polecenia.
 • Pytany podaje swoje imię.
 • Próbuje wykonywać codzienne czynności według podanych instrukcji.
 • Wypowiada kilkuwyrazowe zdania, mówi chętnie i dużo.
 • Zadaje pytania, nie zawsze jasno sprecyzowane.
 • Powinien wymawiać prawidłowo: wszystkie samogłoski (nosowe ą może brzmieć jak om), spółgłoski: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ż, c , dź, ń, k, ch, j, ł. Głoski sz, ż, cz, dż oraz s, z, c, dz mogą być wymawiane jak s, ź, ć, dź, a głoska r jako l.

CZTEROLATEK

 • Rozumie i wykonuje nasze polecenia (zawierające wyrażenia przyimkowe na, pod, obok, za itp.)
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory.
 • Pytany odpowiada, co robi.
 • Odpowiada na pytania (dlaczego?)
 • Potrafi mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chociaż czasami myli określenia czasu.
 • Jest zaciekawiony poprawnością językową, choć w jego mowie zdarzają się niepoprawne konstrukcje gramatyczne.
 • Zadaje bardzo dużo pytań (po co?, jakie?, dlaczego?)
 • Stosuje neologizmy dziecięce, gdy nie pamięta lub nie zna nazwy przedmiotu czy zjawiska np. uszolog (lekarz od uszu). Nie należy utrwalać neologizmów i zawsze podawać prawidłową nazwę.
 • Powinien wymawiać: s, z, c, dz  (twardo, z zamkniętymi zębami), głoski sz, ż, cz, dż mogą być wymawiane jako s, z, c, dz, a głoska r jako l.
 • Nie powinniśmy zmuszać dziecka do wymowy głoski r, gdyż aparat mowy nie jest jeszcze na to przygotowany i może dojść do wytworzenia  nieprawidłowego dźwięku (np. r – tylnojęzykowe).

PIĘCIOLATEK

 • Stosuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie, używa różnych przyimków.
 • Uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo – skutkowe.
 • Potrafi wyjaśnić znaczenie słów.
 • Dokonuje autokorekty mowy, znikają nieprawidłowości gramatyczne.
 • Może wymawiać jeszcze r jako l, a sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz, ale często pojawia się prawidłowe lub hiperpoprawne brzmienie np. „rarka” zamiast lalka, albo „szok” zamiast sok.

SZEŚCIOLATEK

 • Ma opanowane podstawy systemu językowego.
 • Powinien wymawiać prawidłowo wszystkie głoski.