Święty ks.Jan Bosko

02-Basilica_N_Musio_b[1]

 

Kapłan, założyciel Księży Salezjanów i Sióstr Salezjanek.

Patron młodzieży, duszpasterstwa młodzieżowego, wydawnictw katolickich.

Święty Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becchi, niedaleko Turynu. Młodość spędził w środowisku wiejskim, przesiąkniętym tradycjami chrześcijańskimi. Jego ojciec zmarł, gdy Jan miał dwa lata. Dosyć wcześnie musiał podjąć się pracy. Widząc, jak wielkim powodzeniem cieszą się występy pogodnych kuglarzy i cyrkowców, Jan zaczął ich naśladować. Chodził w miejsca, gdzie występowali i uczył się ich sztuczek. Następnie zaczął sam występować. Był to sposób na zgromadzenie ludzi, których zabawiał w niedzielne popołudnia, przeplatając swoje popisy modlitwą, śpiewem i kazaniami, które zasłyszał tego dnia w kościele parafialnym. W okresie gimnazjalnym założył „Towarzystwo Wesołości”, starając się o godziwą rozrywkę i o pogłębienie życia religijnego. Seminarium duchowne ukończył w Turynie, a następnie wstąpił do konwiktu kościelnego. W 1841 roku otworzył pierwsze oratorium jako świetlicę młodzieżową. Don Bosco oferował dzieciom i młodzieży schronienie i możliwość zdobywania wiedzy. Otworzył nawet wieczorową szkołę dla młodzieży pracującej. Unikał surowych kar, uważając, że wychowanie powinno opierać się na miłości, a nie na strachu. Wielu uważało, że to szaleństwo walczyć ze skutkami podziału image002[1]klasowego społeczeństwa. W 1859 roku założył Towarzystwo św. Franciszka Salezego, kształcące ubogich chłopców, a w 1872 roku zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki  dla dziewcząt. W 1874 roku organizuje Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 roku. Kanonizował go Pius XI w 1934 roku. Don Bosco wyróżnił się jako jeden z największych pedagogów w dziejach Kościoła. Należy do najbardziej czczonych świętych na całym świecie. Bywa też nazywany „radosnym świętym”.
W ikonografii przedstawiany jest jako kapłan, często w otoczeniu młodzieży.

Umierając, ks. Bosko zostawił zakon umocniony i posiadający 65 domów. Papież Pius XI beatyfikował Jana Bosko w 1929 roku, a 1 kwietnia 1934 kanonizował.

 

System wychowawczy św. Jana Bosko to system prewencyjny.

Jan Bosko wprowadził w swoich domach system prewencyjny. Opiera się on w całości na rozumie, religii i miłości wychowawczej. Zakazuje on wszelkiego rodzaju kar cielesnych. Wprowadza obowiązek, aby wychowawca starał się być dla wychowanka przyjacielem, a nie osobą, która go nadzoruje i wymierza odpowiednie kary.

Modlitwa:

Miłosierny Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, by był ojcem
i nauczycielem młodzieży. Pozwól i nam widzieć więcej, abyśmy mogli pomagać innym rozwijać się w poczuciu własnej wartości. Daj nam wszystkim Panie, wiedzę o tym, jak dążyć do ludzkiej doskonałości, jak dbać o nasze człowieczeństwo, tak jak czynił ks.Bosco.

 Zobacz filmik : http://www.youtube.com/watch?v=BciMfnpwtz0&feature=player_embedded