Ogłoszenia Rady Rodziców

Ogłoszenia Rady Rodziców

Członkowie Rady Rodziców na zebraniu w dniu 20.09.2017 ustalili:

– Komitet rodzicielski na rok przedszkolny 2017/2018 wynosi 85zł
(płatne w dwóch ratach, pierwsza do końca listopada).
Komitet płacimy u s. Ireny (po południu na portierni)
gotówką NIE NA KONTO PRZEDSZKOLNE.

– W miesiącu październiku planowane są wycieczki plenerowe (szczegółowe informacje będą podane przez wychowawców).

– W tym roku odbędzie się również Kiermasz Bożonarodzeniowy, z którego cześć zysku będzie przekazana na misje. O kiermaszu zostaniecie Państwo poinformowani w miesiącu Listopadzie.

– Rozmawialiśmy o spotkaniu ze św. Mikołajem, jasełkach, dniu babci
i dziadka, balu karnawałowym. Szczegółowe informacje będą przekazywane bliżej terminu spotkań.

– W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Waszych dzieci,  w imieniu wszystkich rodziców prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci chorych do przedszkola. Dziecko po chorobie powinno być przyprowadzone za zgodą lekarza
i pisemnym jego poświadczeniem.

– Wszystkie ogłoszenia dotyczące spraw przedszkolnych znajdą Państwo również na naszej stronie internetowej www.salezjanki.zw.pl