Sadzimy drzewa na naszym placu

W minionych dniach z okazji „Święta Drzewa”, całe nasze przedszkole włączyło się w akcję sadzenia drzew. Każda grupa wybrała sobie miejsce oraz drzewo, które wraz z Panem Szymonem Gałką zasadziła na naszym placu zabaw. Będzie się nim opiekowała i doglądała jak rośnie. Czynności te mają rozwinąć w dzieciach postawy proekologiczne. Dzieci były bardzo zainteresowane jak również zaangażowane w sadzenie drzew, było to dla nich nowe doświadczenie, którego nie zapomną.