Język angielski

Jak śpiewać to najlepiej wraz z pokazywaniem, by łatwiej było zapamiętać tekst, dlatego dzisiaj proponuję piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0
Zachęćmy również dziecko, by wykonało obrazek autobusu, można wydrukować też gotowiec