OPŁATY

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR SALEZJANEK
DASZYŃSKIEGO NR 47 67-400 WSCHOWA

Nr rachunku: 51 8669 0001 0005 1871 2000 0002

Bank: Bank Spółdzielczy Wschowa

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka; opłata za przedszkole za miesiąc ……. 2023 r.

razem………………zł.

OPŁAT DOKONUJEMY PŁACĄC Z GÓRY do 20-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności dziecka

odliczeń za żywienie dokonuje się w następnym miesiącu.

WYSOKOŚĆ OPŁAT;

* stawka stała miesięczna  200 zł.

* stawka żywieniowa za dzień 9,00 zł.

* Komitet Rodzicielski ( na paczki, koszyczek, nagrody, zakończenie roku ) ustala Rada Rodziców, będzie ogłoszone w późniejszym terminie  (można wpłacać w ratach, szczegóły u nauczycieli)

* ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (jednorazowo na cały rok) stawka do wyboru płatne w osobnym przelewie (nie razem z żywieniem,)

* dzieło misyjne dla chętnych- kwota w zależności od Państwa możliwości.

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

RYTMIKA;

LOGOPEDA;

JĘZYK ANGIELSKI;

GIMNASTYKA.